Information om udbud

Titel:
Undersøgelse til støtte for Refit-evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/07/2017
Frist for modtagelse af bud:
31/08/2017
Status:
Lukket
Information
ENV.E.1/ETU/2017/0016.
Undersøgelse til støtte for Refit-evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27.6.2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (SMV-direktivet).
Det overordnede formål med denne kontrakt er at bistå Europa-Kommissionen i forbindelse med Refit-evalueringen af direktivet om strategisk miljøvurdering (SMV). Tilbudsgiveren skal indsamle, vurdere og sammenfatte dokumentation for udførelse af evalueringen. Undersøgelsen skal udføre evalueringen på grundlag af en undersøgelse af følgende kategorier: virkning, effektivitet, relevans og sammenhæng samt merværdi for EU. Et bærende element af denne undersøgelse vil være, at den valgte tilbudsgiver indsamler resultater og analyserer: i) anvendelse af hele SMV-direktivet i alle EU-medlemsstater, herunder dets forbindelser til internationale traktater, ii) gennemførelsessituationen i forskellige medlemsstater og iii) i hvilket omfang SMV-direktivet har bidraget til de miljøhensyn, som skal integreres i planlægnings-, beslutningstagnings- og vedtagelsesprocessen.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
06/07/2017 00:00
31/08/2017 16:00
14/09/2017 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 127-258353
Udbudsbekendtgørelse
06/07/2017 00:00