Information om udbud

Titel:
Levering af personale til receptions- og guideopgaver til Europa-Parlamentet i S...
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/07/2017
Frist for modtagelse af bud:
28/09/2017
Status:
Lukket
Information
COMM/DG/AWD/2017/765.
Levering af personale til receptions- og guideopgaver til Europa-Parlamentet i Strasbourg.
Generaldirektoratet for Kommunikation ved Europa-Parlamentet lancerer denne udbudsbekendtgørelse vedrørende levering af personale til receptions- og guideopgaver med henblik på at tage imod og ledsage individuelle besøgende eller grupper heraf i Europa-Parlamentets forskellige bygninger i Strasbourg.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
25/07/2017 00:00
28/09/2017 12:00
10/10/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Levering af personale til receptions- og sekretariatsopgaver til Parlamentarium i Strasbourg Parti 1: Indvielsen af det nye Parlamentarium i Strasbourg vil gøre de foreslåede besøg mere attraktive og i høj grad øge antallet af besøgende. I dette udbud leder Europa-Parlamentets informationskontor i Strasbourg efter en kontrahent, som vil være ansvarlig for ansættelse af receptionspersonale og en sekretær: — 2 fastansatte, hvilket kan være op til 5 receptionsansatte, alt efter planen for registrerede besøgende — og 1 sekretær, der især er ansvarlig for styring af besøgsplanen.
Parti 2 Levering af receptionspersonale-/guide- og receptionisttjenester til besøgsprogrammerne »Den Europæiske Unions Besøgsprogram« og »Besøg og Seminarer« ved Europa-Parlamentet i Strasbourg Parti 2 omfatter behov, hvad angår opgaver for receptionspersonale, receptionister og guider som en del af de 2 besøgsprogrammer nedenfor: 1. »Den Europæiske Unions Besøgsprogram« (EUVP) 2. Europa-Parlamentets »Besøg og Seminarer« (VISSEM). Kontrahenten vil blive opfordret til at forsyne Europa-Parlamentets EUVP- og VISSEM-enheder med receptionspersonale, receptionister og guider til at styre besøgsgrupper i løbet af de uger, hvor Parlamentet er samlet i Strasbourg. Hvad angår EUVP skal kontrahenten levere guider/receptionspersonale med henblik på at forvalte de forskellige individuelle studiebesøgsprogrammer for tjenestemænd på højt niveau fra ikke EU-lande, vejlede dem under deres mange møder samt vise og forklare dem, hvordan de kan få tilgang til og anvende de forskellige tjenester. Hvad angår VISSEM skal kontrahenten kunne levere receptionspersonale med henblik på at ledsage individuelle besøgende inden for rammerne af VISSEM samt deltagere i besøgsgrupper i Europa-Parlamentets Louise Weiss-Bygning (LOW) i Strasbourg. Personalet skal kunne håndtere et betydeligt antal grupper (op til 80 under meget travle samlinger).
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 140-286836 Udbudsbekendtgørelse 25/07/2017 00:00