Information om udbud

English tender documents have been made available 29/01/2018. A site visit is planned for 15/02/2018. De Engelse aanbestedingsdocumenten zijn op 29/01/2018 gepubliceerd. Een nieuwe info meeting staat gepland voor 15/02/2018. Tevens is op 29/01/2018 een gewijzigde uitnodigingsbrief en een correctie op het concept contract gepubliceerd mbt Artikel I.1(h) A 2nd corrigendum has been published 03/02/2018- Een 2e rectificatie is op 03/02/2018 gepubliceerd.
Titel:
Multipel rammetjenesteydelseskontrakt om udarbejdelse af planer, rådgivning og y...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
28/11/2017
Frist for modtagelse af bud:
12/03/2018
Status:
Lukket
Information
JRC/PTT/2017/R.2/0096/OC.
Multipel rammetjenesteydelseskontrakt om udarbejdelse af planer, rådgivning og ydelse af støtte i forskellige faser af bygge- og anlægs- og/eller renoveringsprojekter.
I forbindelse med gennemførelse af diverse, hovedsageligt bygge- og anlægs- og/eller renoveringsprojekter af forskelligt omfang, har JRC Petten behov for støtte inden for blandt andet udførelse af analyser, udarbejdelse af foreløbige planer, udarbejdelse af specifikationer, udførelse af undersøgelser vedrørende bygningsrelaterede anliggender, indhentning af rådgivning fra forskellige eksperter, levering af oplysninger under indhentning af tilbud, tilsyn med projektgennemførelse mv.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Pris
Tidslinje
28/11/2017 00:00
12/03/2018 23:59
15/03/2018 14:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 024-050102
Berigtigelse
03/02/2018 00:00
2017/S 243-505073
Berigtigelse
19/12/2017 00:00
2017/S 228-474405
Udbudsbekendtgørelse
28/11/2017 00:00