Information om udbud

Titel:
Netværk af eksperter inden for fri bevægelighed i EU - arbejdstagernes frie bevæ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/08/2017
Frist for modtagelse af bud:
15/09/2017
Status:
Lukket
Information
VT/2017/012.
Netværk af eksperter inden for fri bevægelighed i EU - arbejdstagernes frie bevægelighed og koordinering af socialsikring.
Arbejdstagernes frie bevægelighed er en grundlæggende rettighed for EU's borgere i henhold til artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Ydermere er nationale, sociale sikringssystemer, i henhold til artikel 48 i TEUF, koordineret af instrumenter i EU-retten af hensyn til arbejdstagernes frie bevægelighed. Formålet med EU's koordinering af socialsikring er at sikre, at personer, der bevæger sig inden for Den Europæiske Union, ikke lider nogen tab af socialsikringsrettigheder. Dette mål kan kun nås, hvis EU's bestemmelser om koordinering er egnede til og i overensstemmelse med økonomiske og sociale udviklinger i de nationale lovgivninger om socialsikring, som de koordinerer. Jf. udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
16/08/2017 00:00
15/09/2017 17:00
28/09/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Levering af juridisk ekspertise inden for arbejdstagernes frie bevægelighed og koordinering af socialsikring samt udbredelse af viden inden for dette område Se internetadressen anført i punkt I.3.
Parti 2 Indsamling og analyse af data på EU-plan og nationalt plan Se internetadressen anført i punkt I.3.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 163-335373 Berigtigelse 26/08/2017 00:00
2017/S 155-321208 Udbudsbekendtgørelse 16/08/2017 00:00