Information om udbud

Titel:
Vedligeholdelse og istandsættelse af de tekniske anlæg på JRC Karlsruhe.
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/07/2017
Frist for modtagelse af bud:
04/12/2017
Status:
Lukket
Information
JRC/KRU/2017/G.1/0076/RC.
Vedligeholdelse og istandsættelse af de tekniske anlæg på JRC Karlsruhe.
JRC Karlsruhe planlægger, inden for en rammekontrakt, udbud af følgende arbejder: — vedligeholdelses-, ombygnings-, og reparationsarbejder i forbindelse med infrastrukturens tekniske anlæg, hovedsageligt ventilations-, klima-, varme-, returkøle- og nitrogenrensningsanlæg, tilslutning af handskekasser til udsugning af luft eller kvælstof, installering af gasledninger i laboratorier og hotceller — installeringsarbejder hovedsageligt i forbindelse med montering af videnskabeligt og teknisk udstyr i handskekasser, laboratorier og hotceller — drift, varetagelse og vedligeholdelse af samlestationer for spildevand og varmecentraler.
Tjenesteydelser
Begrænset
Lukket
Aktiveret
Pris
Tidslinje
22/07/2017 00:00
04/12/2017 23:59
01/09/2017 23:59
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 155-321204
Berigtigelse
16/08/2017 00:00
2017/S 139-284577
Udbudsbekendtgørelse
22/07/2017 00:00