Information om udbud

Titel:
Levering af et scanningselektronmikroskop til analyse af nukleart materiale.
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
19/08/2017
Frist for modtagelse af bud:
22/09/2017
Status:
Lukket
Information
JRC/KRU/2017/G.III.8/0079/OC.
Levering af et scanningselektronmikroskop til analyse af nukleart materiale.
JRC Karlsruhe planlægger at indkøbe et scanningselektronmikroskop til støtte for de igangværende undersøgelser om nukleare brændslers og materialers sikkerhed. Med henblik på effektiv karakterisering af meget heterogene materialer, såsom bestrålet nukleart brændsel, hvad angår kemiske, mekaniske, fysiske og termiske egenskaber, er det nødvendigt at karakterisere de specifikke faser og/eller områder, der dannes under bestråling. Projektet med et scanningselektronmikroskop, der er planlagt her, vil i høj grad bidrage til at identificere faser eller områder af interesse for direkte karakterisering. Det vil forbedre vurderingen af, hvor sikre forskellige sammensætninger, der anvendes eller påtænkes anvendt som nukleart brændsel eller materiale, er. De vigtigste materialer, der skal undersøges, er bestrålet brændsel til de nuværende (UO2-, MOX-) og fremtidige nukleare reaktorer, forskellige matricer til bortskaffelse af højaktivt affald og strukturelle nukleare materialer. Analyse af billedmateriale, materialemikrostruktur og sammensætning skal udføres med scanningselektronmikroskopet.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Pris
Tidslinje
19/08/2017 00:00
22/09/2017 23:59
26/09/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 158-326573 Udbudsbekendtgørelse 19/08/2017 00:00