Information om udbud

Titel:
Interkommunikationssystem-, målings- og overvågningsudstyr til udsendelser.
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/08/2017
Frist for modtagelse af bud:
09/10/2017
Status:
Lukket
Information
COMM/DG/AWD/2017/742.
Interkommunikationssystem-, målings- og overvågningsudstyr til udsendelser.
Den audiovisuelle afdeling ved Europa-Parlamentet planlægger at indgå en offentlig kontrakt vedrørende levering og installering af interkommunikationssystem-, målings- og overvågningsudstyr til udsendelser og beslægtede tjenesteydelser i Strasbourg og Bruxelles. Der er 2 partier: — parti 1: interkommunikationsudstyr — parti 2: målings- og overvågningsudstyr. Den audiovisuelle tjeneste ønsker at forny sine audiovisuelle faciliteter i Strasbourg og Bruxelles for at nå følgende mål: — erstatning af den 17 år gamle infrastruktur i Strasbourg med ny teknologi — foregribelse af fremtidige tekniske og driftsmæssige udviklinger i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles — muliggørelse af produktion af tv-signaler i høj opløsning — anvendelse af IP-overgangen til udsendelser — opfyldelse af stigende behov for mediefagfolk — erhvervelse af centraliseret udstyr, såsom interkommunikations- og målingsudstyr samt overvågningsenheder, på begge arbejdssteder.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
22/08/2017 00:00
09/10/2017 12:00
17/10/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Interkommunikationssystem
Formålet med dette parti er levering af et interkommunikationssystem og en ny lydtransport. Europa-Parlamentet ønsker at forny sin lydinfrastruktur og om muligt opnå et internt samtalesystem på et fælles transportnet, der også giver mulighed for at transportere lydsignaler i udsendelseskvalitet. Europa-Parlamentet planlægger at udvikle arkitekturen for dets interne samtalesystem i 3 faser: — Den første fase vedrører indførelse af et internt standardsamtalesystem bestående af matricer og paneler for det interne samtalesystem i Strasbourg. — Den anden fase vil tilføje indbyrdes forbindelser og en ny infrastruktur for det interne samtalesystem til arbejdsstedet i Bruxelles. — Den tredje fase vedrører en overgang fra det almindelige interne samtalesystem til et komplet IP-system, der benytter AES67-standarden for transport og eventuel kompatibilitet med SMPTE 2110.
Parti 2
Målings- og overvågningsudstyr
Formålet med dette parti er at erhverve audiovisuelt målings- og overvågningsudstyr til udsendelser for at: — måle kvaliteten og gyldigheden af digitale videosignaler i høj opløsning, digitale lydsignaler og IP-strømme — generere synkroniseringssignaler til udsendelsesfaciliteter — vise signaler vedrørende udsendelsesmonitorer til professionelle og forbrugeranvendelser.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 159-328158
Udbudsbekendtgørelse
22/08/2017 00:00