Information om udbud

Titel:
UCA 17/034 Leje af køretøjer til repræsentative formål og minibusser med chauffø...
Ordregivende myndighed:
Council of the European Union
Dato for offentliggørelse på Ted:
21/07/2017
Frist for modtagelse af bud:
23/08/2017
Status:
Lukket
Information
UCA 17/034.
UCA 17/034 Leje af køretøjer til repræsentative formål og minibusser med chauffør.
Leje af køretøjer til repræsentative formål (limousiner eller luksussedaner) og minibusser, med chauffør, ved multilaterale topmøder mellem Den Europæiske Union og ikke-EU-lande med deltagelse af stats- og regeringschefer. Disse topmøder afholdes i Bruxelles i Det Europæiske Råds bygning. Disse tjenesteydelser skal leveres til stats- og regeringschefer samt ledsagende delegationer under hele topmødernes varighed, dvs. fra deres ankomst ved belgiske lufthavne og/eller jernbanestationer og indtil deres afgang. Chaufførerne underkastes en akkrediterings- og sikkerhedsprocedure ved Generalsekretariatet for Rådet (GSR). GSR vil indgå 1 multipel rammekontrakt efter kaskadeprincippet med en indledende varighed på 2 år med mulighed for forlængelse 2 gange med 1 år.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
21/07/2017 00:00
23/08/2017 23:59
31/08/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 138-282426
Udbudsbekendtgørelse
21/07/2017 00:00