Information om udbud

Titel:
Undersøgelse vedrørende måling af arbejdskraftmobilitet og -migration ved anvend...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/07/2017
Frist for modtagelse af bud:
15/09/2017
Status:
Lukket
Information
VT/2017/020
Undersøgelse vedrørende måling af arbejdskraftmobilitet og -migration ved anvendelse af big data.
Denne kontrakt skal udstyre Europa-Kommissionen med en undersøgelse af de første skøn over (arbejdskraft-)mobilitet og migration i EU ved hjælp af data fra sociale medier og big data. Dataene skal være opdelt efter oprindelses- og bestemmelsesland og eventuelt efter alder, køn og uddannelsesniveau eller andre individuelle kendetegn, såsom erhverv eller erhvervssektor. Kontrahenten skal også udvikle en bæredygtig målemetode og beregningsmodel, der kan anvendes i fremtiden, samt anføre begrænsninger herfor. Under kontrakten skal der endvidere undersøges muligheder for at måle andre arbejdsmarkedsrelaterede indikatorer/forhold, såsom arbejdsløsheds- og beskæftigelsesdynamikker, livslang læring, arbejdets kvalitet, kvalifikationsmismatch, varighed af mobilitet/migration og mobilitets-/migrationsmønstre.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
20/07/2017 00:00
15/09/2017 17:00
22/09/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 137-280416
Udbudsbekendtgørelse
20/07/2017 00:00