Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt vedrørende levering af sprogundervisning ved JRC Geel.
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
15/09/2017
Frist for modtagelse af bud:
26/10/2017
Status:
Lukket
Information
JRC/GEE/2017/R.5/0100/OC.
Rammekontrakt vedrørende levering af sprogundervisning ved JRC Geel.
Inden for rammerne af JRC's undervisningspolitik tilbydes der hvert år sprogundervisning til ansatte ved anlægsområdet JRC Geel. Sprogundervisningen skal leveres på 3 af Den Europæiske Unions officielle sprog: engelsk, fransk og nederlandsk. Undervisningen består af standardsprogkurser (i henhold til Det Europæiske Råds overordnede skala »for den fælles europæiske referenceramme for sprog«) og særlige kurser for alle de tilbudte sprog med henblik på at opfylde indlæringsbehovet hos en flersproget og multikulturel målgruppe, der udfører forskellige opgaver og funktioner.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Pris
Tidslinje
15/09/2017 00:00
26/10/2017 23:59
07/11/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 177-361587
Udbudsbekendtgørelse
15/09/2017 00:00