Information om udbud

Titel:
Støtte til drift af evalueringscentre og levering af prøveindhold til EU's perso...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dato for offentliggørelse på Ted:
12/08/2017
Frist for modtagelse af bud:
29/01/2018
Status:
Lukket
Information
EPSO.01/PR/2017/004.
Støtte til drift af evalueringscentre og levering af prøveindhold til EU's personaleudvælgelsesprocedurer.
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) er et interinstitutionelt kontor med ansvar for afholdelse af åbne udvælgelsesprøver og øvrige procedurer for udvælgelse af personale på vegne af alle EU-institutioner, -organer og -agenturer (I/B/A). Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor ønsker at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt om støtte til drift af evalueringscentre, der er sidste trin i proceduren for udvælgelse af fastansatte tjenestemænd til EU-institutioner, -organer og -agenturer. De ønskede tjenesteydelser er opdelt i 3 arbejdspakker: — arbejdspakke 1: prøvemateriale: arbejdspakke 1A — udvikling af nyt prøvemateriale (og prøvevarianter) og tilhørende dokumentation (retteskemaer, håndbøger, retningslinjer osv.) og støtte (deltagelse i udvælgelseskomitéens bedømmelsesmøder). arbejdspakke 1B — tilpasning af allerede eksisterende prøver — arbejdspakke 2: undervisning af medlemmer af udvælgelseskomitéer og EPSO's personale — arbejdspakke 3: tilvejebringelse af it-værktøjer, -support og -tjenester, der vedrører de databehandlingsværktøjer, som EPSO anvender.
Tjenesteydelser
Begrænset
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
12/08/2017 00:00
29/01/2018 23:59
21/09/2017 23:59
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 154-318466
Udbudsbekendtgørelse
12/08/2017 00:00