Information om udbud

Titel:
Program vedrørende peer reviews inden for rammerne af EU's samarbejde om civilbe...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dato for offentliggørelse på Ted:
01/08/2017
Frist for modtagelse af bud:
22/09/2017
Status:
Lukket
Information
ECHO/A3/SER/2017/07.
Program vedrørende peer reviews inden for rammerne af EU's samarbejde om civilbeskyttelse og risikostyring i forbindelse med katastrofer.
Formålet med bemeldte peer reviews er at fremme udveksling af god praksis og anbefale forbedringer inden for de evaluerede landes katastrofehåndteringspolitik og -operationer gennem gensidig læring og ekspertgennemgang ved de evaluerende lande. Deltagelse i disse peer reviews sker på et strengt frivilligt grundlag, både hvad angår de evaluerede lande og de lande, der udfører evalueringen. Peer review-processen bør endvidere fremme den politiske dialog, forbedre sammenhængen og styre fremskridtene inden for de kritiske områder for EU's samarbejde om civilbeskyttelse og risikostyring i forbindelse med katastrofer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
01/08/2017 00:00
22/09/2017 23:59
29/09/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 145-298474
Udbudsbekendtgørelse
01/08/2017 00:00