Information om udbud

Titel:
Gennemførelse og fortolkning af en række in vitro-tests til vurdering af udvikli...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/08/2017
Frist for modtagelse af bud:
03/11/2017
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/PRAS/2017/01.
Gennemførelse og fortolkning af en række in vitro-tests til vurdering af udviklingsmæssig neurotoksicitet.
Det overordnede mål med dette udbud er at fremskynde udviklingen og anvendelsen af in vitro-undersøgelsesmetoder, der udføres i et humant relevant cellesystem, og som kan udføre omkostnings- og tidseffektiv testning af kemikalier for disses potentiale til at forstyrre udviklingen af nervesystemet, dvs. forudsigelse af neuroudviklingsrelaterede farer for menneskelig sundhed. Dette arbejde skal udføres i 2 faser. Den første fase vil fokusere på udviklingen af testsystemerne, generering af data ved anvendelse af relevante kemikalier til valideringsformål samt udformning og benyttelse af værktøjer til dataanalyse. Den anden fase vil omfatte: udviklingen af datafortolkning og brugsvejledning, beskrivelser af mulige anvendelsesområder og casestudier om databrug inden for rammerne af en integreret tilgang til testning og vurdering (integrated approach to testing and assessment – IATA).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
03/08/2017 00:00
26/10/2017 23:59
27/10/2017 00:00
03/11/2017 14:30
06/11/2017 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 198-406283 Berigtigelse 14/10/2017 00:00
2017/S 147-303487 Udbudsbekendtgørelse 03/08/2017 00:00