Information om udbud

Titel:
Støtte til gennemførelsen af EU's forordning om ulovligt træ.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
05/06/2013
Frist for modtagelse af bud:
24/07/2013
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Støtte til gennemførelsen af EU's forordning om ulovligt træ.
Den Europæiske Unions politik for bekæmpelse af ulovlig fældning og tilknyttet handel blev fastlagt tilbage i 2003 med handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT). Denne handlingsplan foreslår en pakke af foranstaltninger til støtte for internationale bestræbelser på håndtering af problemet. I forbindelse med gennemførelsen af handlingsplanen har EU forhandlet frivillige partnerskabsaftaler med træproducerende lande (partnerlande), som pålægger parterne en bindende forpligtelse til at gennemføre en licensordning og regulere handelen med det træ og de træprodukter, der er fastlagt i aftalerne.På grund af problemets store omfang og hastende karakter var det nødvendigt at supplere og forstærke FLEGT-handlingsplanen med yderligere foranstaltninger, og derfor blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20.10.2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EU's forordning om ulovligt træ eller EUTR) vedtaget, og den trådte i kraft 2.12.2010:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmForordningen omfatter en bred vifte af træprodukter, der er anført i bilaget, under anvendelse af nomenklaturen for EU's toldkodeks. Forordningen blev først taget i anvendelse 3.3.2013 for at give EU's operatører, træproducenterne og medlemsstaterne samt handelspartnerne tid til at forberede sig. Indtil juni 2012 havde Kommissionen vedtaget de nødvendige ikkelovgivningsmæssige retsakter: Kommissionens delegerede forordning (EU) 363/2012 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 607/2012. I 2013 udarbejdede Kommissionen, i tæt samarbejde med medlemsstaterne, et vejledningsdokument vedrørende EUTR, hvor specifikke aspekter ved forordningen blev specificeret.Selvom forordningerne er direkte bindende i hele EU, skal medlemsstaterne iværksætte visse specifikke foranstaltninger, og de er ansvarlige for den daglige gennemførelse og håndhævelse af dem.Formålet med denne kontrakt er:1. ydelse af støtte til Europa-Kommissionen ved vurdering af ansøgninger fra overvågningsorganisationer2. ydelse af støtte til Europa-Kommissionen i forbindelse med den gennemførelse og håndhævelse af EUTR, der er beskrevet ovenfor3. levering af bidrag til Europa-Kommissionen, med hensyn til punkt 1 og 2 ovenfor, der skal bruges ved den planlagte gennemgang af forordningen i 2015.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
05/06/2013 00:00
Finder ikke anvendelse
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2013/S 107-182396 Udbudsbekendtgørelse 05/06/2013 00:00