Information om udbud

Titel:
Sprogundervisning og -prøver.
Ordregivende myndighed:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/08/2017
Frist for modtagelse af bud:
22/09/2017
Status:
Lukket
Information
EASA.2017.HVP.13.
Sprogundervisning og -prøver.
Sprogundervisning og -prøver. Parti 1: Sprogundervisning (engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk). Parti 2: Sprogprøver (TELC-niveau B2 i fransk og tysk).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
04/08/2017 00:00
22/09/2017 17:00
05/10/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Sprogundervisning (engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk)
Nærværende udbud sigter mod at sætte EASA i stand til effektivt at tilbyde et omfattende og passende sortiment af sprogtjenester af høj kvalitet. Sprogundervisningen skal tilbyde mulighed for en hurtig, konsekvent og sammenhængende opgradering af sproglige kompetencer med det formål at mestre et sprog inden for en rimelig tidsfrist og på den mest effektive måde uden at forstyrre balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Sprogundervisningen skal have følgende formater: — sprogundervisning i grupper ved EASA — sprogundervisning for en eller to personer — specialiseret/tematisk gruppeundervisning ved EASA — sproglig vurdering på et af de officielle EU-sprog (for ansøgere, der ansøger om ledige stillinger ved EASA) — supplerende andre sproglige tjenester i henhold til udbyderens udbud og kapacitet.
Parti 2
Sprogprøver (TELC-niveau B2 i fransk og tysk)
Agenturet agter at indkøbe tjenesteydelser fra et certificeret TELC-prøvecenter, der er i stand til at udføre TELC-prøver på niveau B2 i fransk og tysk sprog, der p.t. udgør de mest eftertragtede tredje EU-sprog blandt EASA's personale. Formålet er at sætte medarbejderne i stand til at godtgøre praktisk kendskab til et tredje officielt EU-sprog (niveau B2) før deres første forfremmelse, sådan som der henstilles til i personalevedtægten, der gælder for EU-medarbejdere.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 148-305757
Udbudsbekendtgørelse
04/08/2017 00:00