Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelseskontrakt vedrørende modellering af EU's klimapolitikker.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/06/2013
Frist for modtagelse af bud:
23/07/2013
Status:
Lukket
Information
CLIMA.A.4/SER/2013/0017.
Tjenesteydelseskontrakt vedrørende modellering af EU's klimapolitikker.
Målet med denne kontrakt er tilrådighedsstillelse af opdaterede og forbedrede, kvantitative værktøjer og anvendelse af dem til at vurdere scenarier og politikalternativer til videreudvikling af klima- og energipakken på mellemlang (op til 2020/2030) og lang sigt (op til 2050), inklusive økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser, både for EU som helhed såvel som individuelle EU-medlemsstater og ansøgerlande. Disse analytiske/kvantitative værktøjer skal også gøre det muligt at vurdere interaktioner, mulige kompromiser eller synergier med andre politikker, navnlig sådanne med relation til luftforurening, arealanvendelse og ressourceeffektivitet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
04/06/2013 00:00
Finder ikke anvendelse
23/07/2013 16:00
06/08/2013 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2013/S 106-180878
Udbudsbekendtgørelse
04/06/2013 00:00