Information om udbud

Titel:
Bistand til medlemsstater i forbindelse med implementering af retningslinjer for...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/06/2013
Frist for modtagelse af bud:
31/07/2013
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
CLIMA.A.3/SER/2013/0018.
Bistand til medlemsstater i forbindelse med implementering af retningslinjer for drivhusgasfremskrivninger.
Dette projekt sigter mod at yde støtte til kapacitetsopbygning og teknisk bistand til et antal medlemsstater med henblik på at hjælpe dem med forberedelserne til indgivelsen af deres drivhusgasfremskrivninger i 2015 i henhold til overvågningsmekanismeforordningen. Formålet er at bistå medlemsstaterne i forbindelse med konstant forekommende vanskeligheder, idet der gives prioritet til, men ikke begrænset til: sektorerne i og uden for emissionshandelssystemet og deres korrekte afbildning i fremskrivninger, identificering af politikker og foranstaltninger i de sektorer, der er omfattet af beslutningen om byrdefordeling, analyse af nøglekategorier og håndtering af nøglekategorier, oprettelse, udvikling og forbedring af deres nationale system for fremskrivninger.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
06/06/2013 00:00
Finder ikke anvendelse
31/07/2013 16:00
14/08/2013 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2013/S 108-183904
Udbudsbekendtgørelse
06/06/2013 00:00