Information om udbud

Titel:
Ulykkesforsikring for ægtefælle, børn og andre forsørgelsesberettigede til tjene...
Ordregivende myndighed:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/08/2017
Frist for modtagelse af bud:
29/09/2017
Status:
Lukket
Information
PMO.03/PO/2017/043.
Ulykkesforsikring for ægtefælle, børn og andre forsørgelsesberettigede til tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller kontraktansatte, der yder tjeneste i et tredjeland.
Målet er at indgå en ulykkesforsikring for ægtefælle eller registreret partner, børn og andre forsørgelsesberettigede til tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller kontraktansatte, der yder tjeneste i et tredjeland. Forsikringen skal i overensstemmelse med artikel 25 i bilag X til vedtægten for ansatte i Den Europæiske Union dække de finansielle følger, som institutionerne, organerne og agenturerne oppebærer som følge af ulykker, der indbefatter de forsikrede personer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Pris
Tidslinje
30/08/2017 00:00
29/09/2017 23:59
06/10/2017 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 165-339178
Udbudsbekendtgørelse
30/08/2017 00:00