Information om udbud

Titel:
Forsikringer og lægehjælp til personale for EIB-Gruppen.
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
08/09/2017
Frist for modtagelse af bud:
10/10/2017
Status:
Lukket
Information
MHA-1414.
Forsikringer og lægehjælp til personale for EIB-Gruppen.
EIB-Gruppen (Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond) sigter mod at vælge tjenesteydere, som på den ene side kan levere forsikringsdækning inden for flere risikokategorier på vegne af EIB-Gruppens personalemedlemmer og på den anden side lægehjælp og hjemsendelse for personalemedlemmer og forsørgelsesberettigede.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
08/09/2017 00:00
10/10/2017 23:59
13/10/2017 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Forsikring af lægeudgifter i tilfælde af erhvervssygdom og ulykker og engangsbeløb ved hændeligt dødsfald og invaliditet som følge af ulykkestilfælde eller erhvervssygdom
EIB-Gruppen ønsker at tegne en »personlig ansvarsforsikring« på vegne af dets personale og andre modtagere, som defineret i udbudsmaterialet, til dækning af ulykker (uanset om disse ulykker er erhvervsmæssige eller ej) samt erhvervssygdomme, der finder sted på et hvilket som helst sted i verden.
Parti 2
Ydelser ved dødsfald af naturlige årsager
Som del af sin kollektive forsikringsaftale ønsker EIB-Gruppen at tilbyde sine personalemedlemmer ydelser ved dødsfald af naturlige årsager. Dødsfald som følge af selvmord skal ligeledes dækkes.
Parti 3
Lægehjælp og hjemsendelse af personalemedlemmer og forsørgelsesberettigede
Tjenesteydelserne omfatter medicinsk vejledning, lægehjælp og tilrettelæggelse af hjemsendelse i alle tilfælde, undtagen for et personalemedlem og/eller deres forsørgelsesberettigede, der udfører en opgave for EIB-Gruppen.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 172-351641
Udbudsbekendtgørelse
08/09/2017 00:00