Information om udbud

Titel:
Rammekontrakt vedrørende levering af håndholdt udstyr til grænseovervågning og g...
Ordregivende myndighed:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dato for offentliggørelse på Ted:
21/09/2017
Frist for modtagelse af bud:
23/10/2017
Status:
Lukket
Information
Frontex/OP/796/2017/AH.
Rammekontrakt vedrørende levering af håndholdt udstyr til grænseovervågning og grænsekontrol.
Udbuddet er opdelt i 5 partier efter udstyrstype: parti 1: håndholdte termiske kameraer parti 2: natbriller parti 3: natkikkerter parti 4: kuldioxid-detektorer (CO2) parti 5: udstyr til sporing af hjertefrekvens.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
21/09/2017 00:00
23/10/2017 23:59
30/10/2017 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Håndholdte termiske kameraer
— De efterspurgte termiske kameraer skal være håndholdte, ikke-kølede, termiske billeddannelsessystemer med en kikkertbilledefremviser, der anvendes til at producere et billede som set af brugerens 2 øjne. — Kameraerne skal besidde overvågningskapaciteter på mellemlang rækkevidde under patruljer til fods eller i køretøj ved europæiske klimaforhold. — Kameraerne skal leveres i form af et sæt: kamerahus, 2 batterisæt, batteristrømforsyning, service-/rengøringssæt og transportkuffert. — De termiske kameraer skal have en lav masse og et ergonomisk design til håndholdt brug. — Forventede arbejdstider i garantiperioden er ca. 4 timer om dagen.
Parti 2
Natbriller
— Det efterspurgte natbrilleudstyr skal være monokulære natbriller med et synsfelt over 38° og en enkelt optisk linse med forstærkning af ét billede men med 2 okularer. Brillerne skal besidde overvågningskapaciteter på kort rækkevidde under patruljer til fods eller i køretøj ved europæiske klimaforhold. — Natbrillerne skal vise et højkvalitetsbillede af omgivelser ved typiske europæiske natteforhold svarende til billedkvaliteten opnået ved det blotte øje under dagsbetingelser. — Natbrillerne skal have indbyggede billedforstærkerrør med standard mekaniske dimensioner og standard strømforsyning. Rør af ikke-standard dimensioner/spænding godtages ikke. — Natbrillerne skal have en lav masse og et ergonomisk design, så de kan sidde fast på hovedet. Ansigtsmasker påkræves.
Parti 3
Natkikkerter
— Natkikkerter skal være monokulære natkikkerter med en enkelt optisk linse og forstærkning af ét billede, men med 2 okularer. Kikkerterne skal besidde overvågningskapaciteter på mellemlang rækkevidde under patruljer til fods eller i køretøj ved europæiske klimaforhold. — Natkikkerterne skal vise et højkvalitetsbillede af omgivelser ved typiske europæiske natteforhold svarende til billedkvaliteten opnået ved det blotte øje under dagsbetingelser. — Natkikkerter skal bygges ved hjælp af billedforstærkerrør med standard mekaniske dimensioner og standard strømforsyning. Rør af ikke-standard dimensioner/spænding godtages ikke. — Natkikkerterne skal have en lav masse og et ergonomisk design, så de kan sidde fast på hovedet. — Praktisk set er alle de tekniske, funktionelle og miljøbeskyttelsesmæssige krav til natbriller gældende for kikkerter, men tilbudsgiveren skal desuden levere yderligere linser med en forstørrelse på x3 i transporthylsteret. — x3-linsen skal hurtigt og let kunne fastgøres til natkikkerten ude i felten. — Anordninger med påsatte linser skal opfylde miljøbeskyttelseskravene fastsat i punkt 5.3.5 i dette dokument.
Parti 4
Kuldioxid-detektorer (CO2)
Kuldioxid-detektorer (CO2) skal anvendes til måling af den eksisterende CO2-koncentration i et område under detektering af mennesker, der skjuler sig i aflukkede områder såsom påhængskøretøjer, lokaler og køretøjer (overvågning af CO2-koncentrationen i menneskelig udåndingsluft). Kuldioxiddetektorsættet skal indeholde følgende dele: — holdbart transporthylster — bærerem — stødbeskyttelseshylster af gummi — hovedtelefoner — kabel til billadning (12 V/kun jævnstrøm) — adapter (220 V/vekselstrøm) — infrarød computergrænseflade og datatransmissionskabel — PM-COM-software til visning af lagrede data, herunder CD — prøvetagningssonde (slange): mulige varianter: a) stiv stang med konnektor eller b) slange beskyttet af stive, aftagelige segmenter (segmenterne skal være sat sammen med gevind for at undgå, at de løsnes eller blokeres under brug), længde: mindst 1,5 m — filter med støv- og vandslange — læsestativ og montageklemme — kalibrerings-/prøvetagningsadapter.
Parti 5
Udstyr til sporing af hjertefrekvens
Udstyret til sporing af hjertefrekvens skal muliggøre præcis sporing af mennesker skjult i stationære køretøjer (uanset deres tonnage) under grænsekontrolsforhold, hvor der er en konstant frekvens fra køretøjer (vibrationer i jorden grundet passerende køretøjer), hvilket ikke må påvirke driften og nøjagtigheden af resultaterne fra udstyret til overvågning af hjertefrekvens. Udstyret til sporing af hjertefrekvens (system) skal omfatte: — robust bærbar computer (resistent for mekaniske stød) med særlige, forudinstallerede applikationer (software til hjerteslagsdetektion), berøringsfarveskærm og en diagonal størrelse på mindst 12" (tommer) — bærehylster til bærbar computer og genopladningskabel — systemsensorer (beskyttet mod miljøpåvirkninger — frost, regn, hagl osv.) og tilbehør til montering på køretøjets metal- eller plastdele — diverse kabler, 2 USB-konnektorer og passende konnektorer til 4 sensorer (herunder sensorkontrolmodulet, om nødvendigt) samt mulighed for at tilslutte tastatur og mus — genopladelig akkumulatoranordning — transporthylster til systemet inddelt med rum til opbevaring og transport af systemkomponenter. Transporthylsteret skal være modstandsdygtigt over for stød og fugt samt stort nok til at opbevare hjertefrekvensudstyret og samtlige komponenter — fuldstændig dokumentation og brugsvejledning, multimedie og papirformat, på engelsk som minimum — 4 vibrationssensorer (seismiske) og 1 yderligere reservesensor: • som minimum IP 54-klassificering • vandtætte elektriske konnektorer (som minimum IP 5 for vandbeskyttelse) • sensor — computertilslutningskabler, som er egnede til udendørs arbejde. Minimumslængde på 15 m.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 181-369932
Udbudsbekendtgørelse
21/09/2017 00:00