Information om udbud

Titel:
Udførelse af understøttende tjenesteydelser i forbindelse med gennemførelsen og ...
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/09/2017
Frist for modtagelse af bud:
03/11/2017
Status:
Lukket
Information
BER/COMM/DG/AWD/2017/229
Udførelse af understøttende tjenesteydelser i forbindelse med gennemførelsen og tilrettelæggelsen af 1-dags ungdomsfora i landdagene i de tyske delstater.
Europa-Parlamentets informationskontor i Tyskland afholder arrangementer, der giver tyske EU-repræsentanter såvel som skoleelever lejlighed til åben udveksling om aktuelle temaer vedrørende Den Europæiske Union. Ungdomsforaene skal bidrage til, at skoleelever i hele Tyskland fra og med 10. klasse oplyses om Den Europæiske Unions og Europa-Parlamentets arbejde og kompetencer. Med henblik herpå skal de via aktiv deltagelse opleve, hvordan love udarbejdes, og hvilke skridt der skal tages, før en lov endeligt vedtages. Ungdomsforaene skal i den henseende gennemføres i samarbejde med den enkelte landdag og ligeledes foregå i landdagens lokaler. Kontrakten omfatter koncipering, tilrettelæggelse og gennemførelse af ungdomsforaene i samarbejde med landdagene. Dette inkluderer blandt andet bestilling af lokaler, invitationer, teknisk udstyr, bespisning og varetagelse af arrangementet på stedet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
29/09/2017 00:00
03/11/2017 12:00
09/11/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 187-381990
Udbudsbekendtgørelse
29/09/2017 00:00