Information om udbud

Titel:
10 år efter igangsættelsen: statusopgørelse og vurdering af effekterne ved brug ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Dato for offentliggørelse på Ted:
21/06/2013
Frist for modtagelse af bud:
13/09/2013
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
MARKT/2013/039/F.
10 år efter igangsættelsen: statusopgørelse og vurdering af effekterne ved brug af internationale standarder for regnskabsindberetning (IFRS) i EU.
Kontraktens genstand er tilvejebringelse af en generel analyse til Europa-Kommissionen af indvirkningerne af 8 års anvendelse af internationale standarder for regnskabsindberetning (IFRS) i EU for udarbejdere og brugere af regnskabsopgørelser i den private sektor. Undersøgelsen skal omfatte en overordnet vurdering af, hvorvidt Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1606/2002 (»IAS-forordningen«) har imødekommet den oprindelige dobbelte målsætning om sikring af en høj grad af gennemsigtighed og sammenlignelighed af regnskabsopgørelser fra europæiske virksomheder samt et effektivt fungerende marked sammenlignet med situationen før IFRS-implementeringen i 2005. Den skal også omfatte en cost-benefit-analyse og en vurdering og analyse af fordele og ulemper som følge af IAS-forordningen for forskellige grupper af interessenter.Undersøgelsen skal støtte Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelsers målsætning om at fortsætte med evalueringen af IAS-forordningen i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt implementeringen af IFRS i EU har leveret de ønskede fordele. Den skal afgøre, hvorvidt de oprindelige målsætninger med IAS-forordningen stadig er relevante, og den skal identificere områder, der kan forbedres, hvis der er behov for det.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
21/06/2013 00:00
Finder ikke anvendelse
13/09/2013 23:59
26/09/2013 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2013/S 119-202159
Udbudsbekendtgørelse
21/06/2013 00:00