Information om udbud

Titel:
Opfølgende undersøgelse om fagforeningspraksisser for ikke-forskelsbehandling og...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/11/2017
Frist for modtagelse af bud:
19/12/2017
Status:
Lukket
Information
JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042
Opfølgende undersøgelse om fagforeningspraksisser for ikke-forskelsbehandling og mangfoldighed.
Hovedformålet med kontrakten er at tilvejebringe Kommissionen en opdateret, kvalitativ analyse af fagforeningspraksisser og/eller -initiativer vedrørende ikke-forskelsbehandling og mangfoldighed. Blandt de årsager til forskelsbehandling, der er anført i artikel 19 i TEUF, skal undersøgelsen, der skal udmøntes via denne kontrakt, primært fokusere på forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse (inklusive romaer), religion eller tro samt seksuel orientering og kønsidentitet. Hovedmålene er dermed: 1) at følge de vigtigste udviklinger i fagforeningernes praksisser og/eller initiativer vedrørende ikke-forskelsbehandling og ligestilling siden 2010, 2) at identificere og uddrage de elementer, der bidrager til, at praksisserne og initiativerne lykkes, og 3) at undersøge den mulige overførbarhed til andre medlemsstater.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
09/11/2017 00:00
19/12/2017 12:00
22/12/2017 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 215-446067
Udbudsbekendtgørelse
09/11/2017 00:00