Information om udbud

Titel:
Teknisk bistand til vurdering af potentialet for energibesparelser på nationalt ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/11/2017
Frist for modtagelse af bud:
18/12/2017
Status:
Lukket
Information
ENER/C3/2017-420-423.
Teknisk bistand til vurdering af potentialet for energibesparelser på nationalt og europæisk plan.
Hovedformålet med denne undersøgelse er at analysere og foretage en dybtgående, kvantitativ vurdering af potentialerne, og energibesparelsesalternativerne i forskellige sektorer, i EU som helhed og på medlemsstatsplan samt at identificere, hvordan man bedst griber dem an under hensyntagen til EU's energi- og klimapolitikmål for 2030 med elementer frem mod 2050. Generelt er målet derfor at levere tekniske informationer til de nationale politiske beslutningstagere og til Europa-Kommissionen med henblik på bedre at orientere beslutningstagningen ved udpegning af de tiltag vedrørende energieffektivitet, der omkostningseffektivt ville kunne opnå de største besparelser og er de bedst tilpassede til de nationale forhold. Kontrahenten vil også skulle identificere områder, hvor yderligere vurderinger vil være nødvendige. Vurderingen skal tage hensyn til de eksisterende politikker og programmer, der er iværksat og planlagt for 2020 og 2030. Nationale handlingsplaner for energieffektivitet og langsigtede opbygningsstrategier samt de eksisterende integrerede (udkast til) planer for 2030 er derfor, i det omfang de er til rådighed, væsentlige elementer for en sådan vurdering.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
07/11/2017 00:00
18/12/2017 16:00
20/12/2017 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 213-441743 Udbudsbekendtgørelse 07/11/2017 00:00