Information om udbud

Titel:
Vedligeholdelse og opdatering af EU's observatorium for bygge- og anlægssektoren...
Ordregivende myndighed:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/11/2017
Frist for modtagelse af bud:
22/01/2018
Status:
Lukket
Information
EASME/COSME/2017/032.
Vedligeholdelse og opdatering af EU's observatorium for bygge- og anlægssektoren.
Det er et udbud i form af en åben udbudsprocedure om indgåelse af en tjenesteydelseskontrakt. Kontrahenten vil bygge på det igangværende arbejde med EU's observatorium for bygge- og anlægssektoren og sikre dets fortsættelse, forbedring og udvidelse. Opgaverne er opdelt i 4 arbejdspakker: arbejdspakke 1: opdatering af metodologien og listen over indikatorer og produktion af landefaktablade arbejdspakke 2: udvælgelse og udarbejdelse af faktablade om nye nationale og/eller regionale politiktiltag og opdatering af nuværende politiktiltag i EU's observatorium for bygge- og anlægssektoren arbejdspakke 3: udarbejdelse af analytiske rapporter arbejdspakke 4: fremme af analyseresultater og udbredelsesaktiviteter. Opgaverne, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i punkt 1.3 og 1.4.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
30/11/2017 00:00
17/01/2018 23:59
Finder ikke anvendelse
22/01/2018 15:00
23/01/2018 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 230-478658 Udbudsbekendtgørelse 30/11/2017 00:00