Information om udbud

Titel:
Levering af håndteringsudstyr og dertilhørende ydelser.
Ordregivende myndighed:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
08/11/2017
Frist for modtagelse af bud:
21/12/2017
Status:
Lukket
Information
OIB.02/PO/2017/054/779.
Levering af håndteringsudstyr og dertilhørende ydelser.
Hensigten er at indgå en kontrakt vedrørende: — levering (udskiftninger og nyt udstyr) af håndteringsudstyr til at opfylde behov for Kommissionen og Europa-Parlamentet i meget forskelligartede arbejdsmiljøer i de bygninger, som begge institutioner benytter i Bruxelles-regionen og omegn, Luxembourg og Strasbourg — transport-, prøvnings-, idriftsættelses- og undervisningstjenester — fjernelse af brugt håndteringsudstyr til genbrug — eftersalgstjenester i løbet af garantiperioden — tjenesteydelser vedrørende reparationer og forebyggende vedligeholdelse på timebasis.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Pris
Vilkår for deltagelse
— Tilbudsgiveren skal vedlægge sit bud samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.1 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I »Tjekliste for dokumenter, som skal udfærdiges og fremlægges« til udbudsmaterialet. — Tilbudsgiveren skal i særdeleshed vedlægge en højtidelig erklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville udelukke denne fra deltagelse i en kontrakt tildelt af Den Europæiske Union. Den højtidelige erklæring skal have form som nedenstående skabelon i sin helhed: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm NB: Den valgte tilbudsgiver skal, for at undgå udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for den højtidelige erklæring inden underskrivelse af kontrakten. NB: Sammenslutninger skal for hver individuel deltager vedlægge den højtidelige erklæring samt støttedokumenter og oplysninger i tilfælde af, at de tildeles kontrakten.
— kopi af regnskaber (balancer og resultatopgørelser) for de seneste 3 regnskabsår, hvor det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de 3 seneste år, skal tilbudsgiveren fremlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet, såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende — erklæring vedrørende den særlige, årlige omsætning med relation til denne kontrakt, som er opnået i løbet af de seneste 3 regnskabsår.
For at blive valgt skal tilbudsgiveren fremlægge bevis for en gennemsnitlig, specifik, årlig omsætning for de seneste 3 regnskabsår på 200 000 EUR.
Tilbudsgiveren skal dokumentere 5 eksempler, hvor denne har leveret håndteringsudstyr i de seneste 3 år.
For at blive udvalgt skal tilbudsgiveren dokumentere en mindsteværdi på 5 000 EUR for hver leverance.
Tidslinje
08/11/2017 00:00
21/12/2017 15:00
11/01/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 214-444042
Udbudsbekendtgørelse
08/11/2017 00:00