Information om udbud

Titel:
Indsamlingsprocenter for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) - Komm...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/06/2013
Frist for modtagelse af bud:
12/08/2013
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
ENV.A.2/ETU/2013/0035.
Indsamlingsprocenter for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) - Kommissionens iværksættelse af mulige foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 4, 5, 6 og 7, i direktiv 2012/19/EU om WEEE.
Kommissionen iværksætter denne kontrakt vedrørende indsamlingsprocenter for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) i medfør af artikel 7, stk. 4, 5, 6 og 7, i det omarbejdede WEEE-direktiv (2012/19/EU).Formålet med kontrakten er udførelse af en undersøgelse, der skal danne grundlag for de rapporter, delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, konsekvensundersøgelser og mulige forslag til lovgivning, der kræves af Kommissionen i henhold til direktivets artikel 7, stk. 4, 5, 6 og 7.Kontraktens hovedopgaver er:a) udvikling af en fælles metodologi for beregningen af mængden af WEEE, der produceres i hver medlemsstat, og anvendelse af denne metodologi på de enkelte landeb) udvikling af en fælles metodologi for beregning af vægten af elektrisk og elektronisk udstyr på hver medlemsstats markedc) analyse af muligheden for fastsættelse af individuelle indsamlingsprocenter for en eller flere af kategorierne fastsat i bilag III til direktivet, navnlig for udstyr til temperaturudveksling, fotovoltaiske paneler, småt udstyr, småt it- og telekommunikationsudstyr og kviksølvholdige lyskilderd) yderligere opgaver:a. beskrivelse af eventuelle vanskeligheder, som medlemsstaterne måtte stå overfor, med hensyn til opfyldelsen af kravene fastsat i artikel 7, stk. 1b. analyse af de sandsynlige konsekvenser af mulige ændringer i fristerne vedrørende indsamlingsprocenterne fastsat i artikel 7, stk. 1c. analyse af de sandsynlige konsekvenser af en eventuel revision af indsamlingsprocenten på grundlag af det producerede WEEE.Forslag til mulige løsninger.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
18/06/2013 00:00
Finder ikke anvendelse
12/08/2013 16:00
27/08/2013 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2013/S 116-196937
Udbudsbekendtgørelse
18/06/2013 00:00