Information om udbud

Titel:
Sprogundervisning til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret.
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/11/2017
Frist for modtagelse af bud:
10/01/2018
Status:
Lukket
Information
AO/016/17.
Sprogundervisning til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret.
EUIPO-akademiet tilrettelægger kurser for at fremme sproglæringen af EUIPO's 5 sprog: engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk. Der kan lejlighedsvist blive udbudt kurser i alle andre sprog eller ethvert andet kursus, der vedrører sproganvendelse (tekstrettelse, tekstsammenligning og tekstgenkendelse mv.). Herudover kan der blive anmodet om andre mulige tjenester i forbindelse med EUIPO's sprogundervisningstilbud (f.eks. vejledning for enkeltpersoner eller i små grupper, »sprogludo«-workshop, en vejledning til sproglæring ved EUIPO, individuel vurdering og vejledning mv.) og i forbindelse med vurdering af sprogfærdigheder. Tjenesterne eller kurserne, der tilbydes af kontrahenten, skal ydes ved hjælp af følgende metoder: personbaseret, blandet læring og fjernundervisning.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
29/11/2017 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
10/01/2018 13:00
16/01/2018 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 229-476403 Udbudsbekendtgørelse 29/11/2017 00:00