Information om udbud

Titel:
EU-dækkende præstationsmål for 3. referenceperiode af præstationsordningen.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/11/2017
Frist for modtagelse af bud:
10/01/2018
Status:
Lukket
Information
MOVE/E3/2017-367.
EU-dækkende præstationsmål for 3. referenceperiode af præstationsordningen.
Formålet med kontrakten er at foreslå EU-dækkende præstationsmål og varslingstærskelværdier for den tredje referenceperiode (RP3, 2020-2024) for det fælles europæiske luftrums præstations- og afgiftsordninger. Målene vil tage hensyn til interessenthøringer og bidrag, der modtages fra netværkets leder, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og de nationale tilsynsmyndigheder, og vil fastlægge de forudsætninger og det begrebsapparat, der ligger til grund for de foreslåede mål og tærskelværdier.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders_en
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
23/11/2017 00:00
10/01/2018 16:00
12/01/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 225-467589
Udbudsbekendtgørelse
23/11/2017 00:00