Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelser vedrørende styring og fremme af arrangementer/møder.
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/11/2017
Frist for modtagelse af bud:
22/02/2018
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/CORSER/2017/07.
Tjenesteydelser vedrørende styring og fremme af arrangementer/møder.
Kontrahentens primære rolle er at planlægge og implementere logistik til arrangementer på grundlag af EFSA's anvisninger. For mere komplekse arrangementer kan kontrahenten også skulle yde rådgivning om, hvordan man bedst reklamerer for et initiativ, og/eller fungere som rådgiver med henblik på at anbefale optimale formater og tekniske løsninger til at opnå bestemte mål. Kontrahenten skal støtte EFSA i forbindelse med planlægning af institutionelle møder og arrangementer hovedsageligt i Parma (ca. 60 %, enten i EFSA's hovedkontor eller andetsteds i byen), Bruxelles og EU 28 (ca. 35 %), men undertiden også i EU's førtiltrædelseslande og andre lande uden for Europa (ca. 5 %). Som følge heraf er det påkrævet at kunne operere primært i Italien og EU/EØS-landene, men også i kandidat-/potentielle kandidatlande og lande, der deltager i programmet for den europæiske naboskabspolitik (ENP).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
24/11/2017 00:00
22/02/2018 14:30
26/02/2018 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 024-050081 Berigtigelse 03/02/2018 00:00
2018/S 019-038482 Berigtigelse 27/01/2018 00:00
2017/S 226-469961 Udbudsbekendtgørelse 24/11/2017 00:00