Information om udbud

Titel:
Medieovervågning og -analyse til Den Tjekkiske Republik.
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dato for offentliggørelse på Ted:
05/12/2017
Frist for modtagelse af bud:
26/01/2018
Status:
Lukket
Information
COMM/DG/AWD/2017/1000.
Medieovervågning og -analyse til Den Tjekkiske Republik.
Europa-Parlamentet iværksætter denne procedure med henblik på at tildele en 1-årig rammekontrakt vedrørende daglig overvågning af den skrevne presse (nationalt/regionalt), de audiovisuelle medier (radio, tv) og de væsentligste onlinemedier (internet). Denne kontrakt kan forlænges op til højst 4 år. Formålet er at levere en aktuel og opdateret samling af daglig information i form af presseoversigter om, hvordan emner med relevans for Europa-Parlamentet og Den Europæiske Union rapporteres i medierne. Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation (GD for Kommunikation) søger at sikre, at det har det bedst mulige kendskab til mediedækning på tværs af EU om emner, der vedrører Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet og aktiviteterne for formanden for og medlemmerne af Europa-Parlamentet. Medieanalysen skal i sidste ende hjælpe Europa-Parlamentet til bedre at formidle EU's politikker til EU-borgerne og specifikke målgrupper. For at opnå dette skal Europa-Parlamentet delvist benytte sig af ekstern ekspertise og bistand.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Pris
Tidslinje
05/12/2017 00:00
26/01/2018 12:00
08/02/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 233-484712
Udbudsbekendtgørelse
05/12/2017 00:00