Information om udbud

Titel:
Levering af computer-baserede tests (CBT) til EU's personaleudvælgelsesprocess
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/12/2017
Frist for modtagelse af bud:
23/05/2018
Status:
Lukket
Information
EPSO/PR/2016/049
Levering af computer-baserede tests (CBT) til EU's personaleudvælgelsesprocess
Udbudsproceduren vil resultere i 2 rammeaftaler (1 for hvert parti), der skal assistere Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) med deres personaleudvælgelsesproces på vegne af EU-institutioner ved at: — levere computer-baserede tests (CBT) - multiple choice-spørgsmål og stiltype, og — levere internet-baserede tests (IBT) - uden overvågning, lokalt og med fjernovervågning. EPSO's brug af computer-baserede testmetoder til levering af eksaminer har udviklet sig betydeligt gennem årene, ikke alene med hensyn til testindhold og -typer, men også med henblik på eksaminernes leveringsprocess, med en større geografisk dækning af kandidater (verdensomspændende tests) og online tests (internet-baserede tests). Yderligere oplysninger vedrørende hvert enkelt parti gives under relevante sektioner nedenfor.
Tjenesteydelser
Begrænset
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
20/12/2017 00:00
23/05/2018 23:59
08/02/2018 23:59
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Levering af computer-baserede tests (multiple choice-spørgsmål og stiltype) Parti 1 dækker over organisering og levering af »klassiske« computer-baserede tests gennem et globalt netværk af testcentre. Disse består typisk af en serie multiple choice-spørgsmål og stiltypetests af varierende længde, udleveret via testcentrenes netværk, som tilvejebringes af kontrahenten. Dette parti dækker også over leveringen af E-trays (indbakke testsystem). Testindhold leveres af EPSO. Se internetadressen anført i punkt I.3 for yderligere oplysninger.
Parti 2 Internet-baserede tests (IBT) Parti 2 dækker over leveringen af IBT gennem online testplatform til kandidater. EPSO skal bruge internet-baserede tests til en række forskellige formål: — som et værktøj for selvstændig udvælgelse/selvstændig vurdering til potentielle kandidater (uden overvågning), — som en platform, der skal levere lokalt overvågede IBT-eksaminer i EU-institutioners lokaler, — som en platform, der skal levere fjernovervågede tests. Test indhold leveres af EPSO.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 023-047507 Berigtigelse 02/02/2018 00:00
2018/S 019-038507 Berigtigelse 27/01/2018 00:00
2017/S 244-508657 Udbudsbekendtgørelse 20/12/2017 00:00