Information om udbud

Titel:
Multipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af evaluer...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
13/12/2017
Frist for modtagelse af bud:
09/02/2018
Status:
Lukket
Information
TRADE/2017/A5/01
Multipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af evalueringstjenester til Europa-Kommissionen på området for handel
Rammeaftalens formål er at oprette rammer for udførelse af bæredygtighedsvurderinger og baggrundsundersøgelser, der kunne anvendes i en konsekvensanalyse eller en ex post- eller midtvejsevaluering af handels- eller investeringsaftaler. Bortset fra forhandlinger vedrørende, eller eksisterende, bilaterale, plurilaterale og multilaterale handels- eller investeringsaftaler, er det også hensigten at rammeaftalen skal levere støttende undersøgelser til konsekvensvurderinger eller ex post- eller midtvejsevalueringer af EU's unilaterale præferenceordninger. Henvisninger til analyser eller vurderinger af »handels- eller investeringsaftaler« skal forstås som også omfattende analyser eller vurderinger af disse unilaterale præferenceordninger.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
13/12/2017 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
09/02/2018 15:00
14/02/2018 09:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 031-066854 Berigtigelse 14/02/2018 00:00
2017/S 239-495287 Udbudsbekendtgørelse 13/12/2017 00:00