Information om udbud

Changement sur partie IV.3.b.i - Critères de sélection - Capacité légale et règlementaire - page 34 du Cahier des charges
Titel:
Levering af tjenesteydelser til brandbekæmpelse i Rådet for Den Europæiske Union...
Ordregivende myndighed:
Council of the European Union
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/03/2018
Frist for modtagelse af bud:
16/04/2018
Status:
Lukket
Information
UCA 18/016
Levering af tjenesteydelser til brandbekæmpelse i Rådet for Den Europæiske Unions bygninger i Bruxelles
Genstanden for denne kontrakt er at levere tjenesteydelser til brandbekæmpelse til Rådet for Den Europæiske Unions kontorbygninger i Bruxelles og omfatter navnlig: Oprettelsen af hold til første- og andenudrykning, evakueringsassistenter til større begivenheder samt operatører til teknisk drift af brandslukningsudstyr.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
10/03/2018 00:00
16/04/2018 23:59
20/04/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 059-129464
Berigtigelse
24/03/2018 00:00
2018/S 049-106993
Udbudsbekendtgørelse
10/03/2018 00:00