Information om udbud

Titel:
Levering af flyttetjenester, forvaltning af inventar og lagerstyring i kontorets...
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/01/2018
Frist for modtagelse af bud:
02/03/2018
Status:
Lukket
Information
AO/017/17
Levering af flyttetjenester, forvaltning af inventar og lagerstyring i kontorets hovedkvarter
De beskrevne tjenester i de tekniske specifikationer (se bilag II) skal inddeles i 2 partier som følger: Parti 1: — Tjenesteydelser i forbindelse med status — Tjenesteydelser i forbindelse med lagerstyring. Parti 2: — Levering af flyttetjenester. Formålet med dette udbud er at underskrive en multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet med maksimalt 2 kontrahent for 3 år, som kan fornys årligt ved stiltiende aftale i op til maksimalt 4 år.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
27/01/2018 00:00
02/03/2018 13:00
07/03/2018 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Tjenesteydelser vedrørende lagerinventar og -styring
Parti 1: Tjenesteydelser vedrørende lagerinventar og -styring. Anvendelsesområdet for tjenesterne vil i dette tilfælde være lagerstyring fra modtagelse eller levering af materiel/gods, indtil de har gennemgået alle nødvendige operationelle procedurer med henblik på at opnå optimal og effektiv styring. Herudover falder alle kontrahentens aktiviteter ind under statusafdelingens forvaltning eller kontrol. Som en del af dets finansielle forpligtelser med hensyn til forvaltningen af dets faste aktiver skal kontoret cyklisk foretage en fysisk statusopgørelse over dets it-udstyr og møbler (i det følgende benævnt IT og FM). I løbet af rammeaftalens gyldighedsperiode i henhold til denne udbudsbekendtgørelse skal 2 globale opgaver tilrettelægges, dvs. IT og FM, og 2 delvise opgaver, dvs. 1 kun for IT og 1 kun for FM. Der skal ikke finde mere end 1 statusopgørelse sted pr. år.
Parti 2
Levering af flyttetjenester
Parti 2: Levering af flyttetjenester. Kontoret har behov for flyttepersonale (inklusive køretøjer, maskineri og materialer) til udviklingen af sine daglige aktiviteter, der som regel består af små interne personaleflytninger (inden for den samme bygning, eller imellem forskellige bygninger), omstrukturering af lagre, omstrukturering af mødelokaler og diverse lastbilsoverførsler mellem forskellige bygningers lokaler.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 019-038475
Udbudsbekendtgørelse
27/01/2018 00:00