Information om udbud

Titel:
Levering af transporttjenester
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/01/2018
Frist for modtagelse af bud:
02/03/2018
Status:
Lukket
Information
AO/023/17
Levering af transporttjenester
Kontoret har til hensigt at indgå 2 rammeaftaler efter kaskadeprincippet for at dække leveringen af alle slags tjenesteydelser med relation til transport i Alicante, Spanien, eller uden for Spanien. Kontrahenten skal derfor have kapaciteten til at imødekomme kontorets krav vedrørende disse tjenesteydelser, i alle aspekter af leveringen af tjenester fra chauffører med et køretøj og forvaltning af udlejning, indkøb og leasing af køretøjer i henhold til aktuelle behov. Kontraktens formål er derfor at erhverve effektive transporttjenester af høj kvalitet, enten via kontrahenten eller via en kombination af kontrahenten og kontorets ressourcer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
25/01/2018 00:00
02/03/2018 13:00
05/03/2018 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 017-034031
Udbudsbekendtgørelse
25/01/2018 00:00