Information om udbud

Titel:
Specialiseret HR-rådgivning til den Europæiske Investeringsbank
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/02/2018
Frist for modtagelse af bud:
22/03/2018
Status:
Lukket
Information
GG-1459
Specialiseret HR-rådgivning til den Europæiske Investeringsbank
EIB har til hensigt at tildele rammeaftaler for levering af specialiserede HR-rådgivningstjenester vedrørende de følgende 4 partier: Parti 1 — HR-rådgivningstjenester (multiple parallelle rammeaftaler (mellem 3 og 5)). Parti 2 — Levering af projekt-, forandrings- og procesledelsestjenester relateret til HR (multiple parallelle rammeaftaler (mellem 3 og 5 markedsaktører)). Parti 3 — Levering af tjenester vedrørende medarbejder- og engagementsundersøgelser (enkelt rammeaftale). Parti 4 — Levering af jobtilrettelæggelses- og evalueringstjenester (enkelt rammeaftale).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
20/02/2018 00:00
22/03/2018 23:59
26/03/2018 14:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
HR-rådgivningstjenester
Fremtidige tjenesteydere skal levere specialiserede HR-rådgivningstjenester i forbindelse med følgende områder: — HR-strategi (omfattende både gennemførelse og målrettet driftsmodel) — Talentforvaltning og planlægning af efterfølgere — Intern mobilitet — Strategisk planlægning af arbejdsstyrke — Præstationsstyring og udvikling (f.eks. individuel udviklingsplan) — Diversitet og inklusion — Arbejdsgiverbranding og medarbejders værditilbud — Inddragelse af nye medarbejdere — Organisationskultur og medarbejderengagement — HR-analyser og -rapportering — HR-teknologitendenser. Personaledirektoratet søger med henblik på den bedste HR-levering de tjenesteydere, der er i stand til at afholde »visioneringsøvelser« for alle ovennævnte områder — med støtte til indflydelsen af de centrale ledere i direktoratet. Derudover bør tjenesteyderne også være i stand til at levere kapaciteter til at levere markedsanalyser af ovennævnte områder — dvs. benchmarking i forhold til andre internationale finansielle institutioner/banker og bedste gældende praksis samt anbefalinger for ovennævnte HR-områder.
Parti 2
Levering af projekt-, forandrings- og procesledelsestjenester relateret til HR
De fremtidige tjenesteydere skal levere projekt-, forandrings- og procesledelsestjenester relateret til HR og vedrørende følgende områder: — Område 1 — Projektledelse: Støtte til leveringen af HR-projekter blandt personalet via definition af den metodologisk tilgang og udførelse af projektleverancer — under hensyntagen til indvirkningerne fra HR IT-systemer. Dette omfatter desuden levering af overvågning og evaluering af HR-projekter med definition af præstationsindikatorer. — Område 2 — Forandringsledelse: Støtte til leveringen af forandringsledelsesaktiviteter for alle HR-projekter — fra identifikation af centrale ændringer indført som følge af projektet til definition og animation af de pågældende forandringsaktiviteter (dvs. undervisningsmaterialer, undervisningsanimation, definition af kommunikationsplan, udarbejdelse af kommunikationsmaterialer osv.). — Område 3 — System til forvaltning af forretningsprocedurer (BPM, Business Process Management): Støtte til formaliseringen af personaleprocesser og -procedurer i overensstemmelse med bedste praksisser i relation til BPM.
Parti 3
Levering af tjenester vedrørende medarbejder- og engagementsundersøgelser
Den fremtidige tjenesteyder skal levere følgende ydelser: — Undersøgelser vedrørende medarbejderengagement med inkluderede tjenesteydelser — Andre tjenester i form af rundspørger og trivselsundersøgelser — Forskellige konsulentydelser til støtte for undersøgelserne.
Parti 4
Levering af jobtilrettelæggelses- og evalueringstjenester
Den fremtidige tjenesteyder skal levere følgende ydelser: — Undersøgelser vedrørende medarbejderengagement med inkluderede tjenesteydelser — Andre tjenester i form af rundspørger og trivselsundersøgelser — Forskellige konsulentydelser til støtte for undersøgelserne.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 035-075340
Udbudsbekendtgørelse
20/02/2018 00:00