Information om udbud

Titel:
Laboratorieanalyser af overfladejordprøver indsamlet i forbindelse med LUCAS 201...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/05/2018
Frist for modtagelse af bud:
02/07/2018
Status:
Lukket
Information
JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
Laboratorieanalyser af overfladejordprøver indsamlet i forbindelse med LUCAS 2018
Undersøgelsen vedrørende arealanvendelse og arealdække (LUCAS) indeholder et modul om kontrol af overfladejord. Ca. 26 000 overfladejordprøver er indsamlet i naturlige og delvist naturlige omgivelser (f.eks. landbrugs-, skov og græsarealer) i hele Europa. Disse prøver skal analyseres i forhold til fysiske og kemiske parametre og DNA-analyseres ved anvendelse af standardmetoder. Dette udbud vedrører levering af laboratorietjenester vedrørende analyser med henblik på, fysiske og kemiske jordparametre, tungmetaller, pesticider og antibiotika, samt DNA i overfladejordprøver, der er indsamlet i forbindelse med LUCAS 2018-undersøgelsen.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
31/05/2018 00:00
02/07/2018 23:59
06/07/2018 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Analyse af jordparametre og tungmetaller
Formålet for tjenesteydelseskontrakten til parti 1 er at analysere jordens grundlæggende fysiske og kemiske parametre og tungmetaller i overfladejordprøver, som angivet i udbudsdokumenterne. Overfladejordprøverne er indsamlet i mineralske og organiske jorder i naturlige og delvist naturlige omgivelser (f.eks. landbrugs-, skov- og græsarealer).
Parti 2
JORD DNA-analyse
Formålet for tjenesteydelseskontrakten til parti 2 er at udføre DNA-analyser på 1 050 overfladejordprøver, der blev indsamlet inden for omfanget af LUCAS 2018 overfladejordundersøgelsen for at vurdere jordens biodiversitet og gener til antibiotisk resistens. Overfladejordprøver er blevet indsamlet i naturlige og delvist naturlige omgivelser (f.eks. landbrugs-, skov- og græsarealer).
Parti 3
Analyse af produkter til plantebeskyttelse og antibiotika
Formålet for tjenesteydelseskontrakten til parti 3 er at analysere produkter til plantebeskyttelse samt antibiotika, som angivet i udbudsdokumenterne. Overfladejordprøverne er indsamlet i mineralske og organiske jorder i landbrugs- og græsarealer.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 105-238736
Berigtigelse
05/06/2018 00:00
2018/S 102-232130
Udbudsbekendtgørelse
31/05/2018 00:00