Information om udbud

Titel:
Teknisk bistand til forbedring og automatisering af dataindsamling og rapporteri...
Ordregivende myndighed:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/01/2018
Frist for modtagelse af bud:
02/03/2018
Status:
Lukket
Information
OC/EFSA/ALPHA/2018/01
Teknisk bistand til forbedring og automatisering af dataindsamling og rapportering om udbrud af dyresygdomme og overvågning (SIGMA)
Formålet med denne udbudsprocedure er at levere teknisk støtte til EFSA og medlemsstater vedrørende ad-hoc dataindsamlinger om udbrud og overvågning af dyresygdomme (afrikansk svinepest (ASD), aviær influenza (AI) og lumpy skin disease (LSD)) og nationale bestande (svin, fjerkræ og kvæg) vedrørende igangværende mandater. Listen over sygdomme og dyrebestande kan blive ændret under rammeaftalens forløb, afhængigt af de mandater, som EFSA modtager.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
27/01/2018 00:00
02/03/2018 14:30
05/03/2018 14:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 019-038474
Udbudsbekendtgørelse
27/01/2018 00:00