Information om udbud

Titel:
Levering af datacenterkapacitet til Disaster Recovery (backup-center) og dertilh...
Ordregivende myndighed:
Council of the European Union
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/02/2018
Frist for modtagelse af bud:
Finder ikke anvendelse
Status:
Åben
Information
UCA-17/076
Levering af datacenterkapacitet til Disaster Recovery (backup-center) og dertilhørende tjenester
Formålet med dette udbud er at opstille en rammeaftale med en leverandør med henblik på leje (housing) af sikker datacenterkapacitet (Disaster Recovery) til brug for Generalsekretariatet for Rådet (GSR). Genstanden med kontrakten er ligeledes at levere datacentertjenester vedrørende backup-centret (inklusive kontorareal, mødelokale og lager). I dag styres GSC's infrastruktur fra 2 datacentre, det ene i Justus Lipsius-bygningen (Rue de la Loi 175 — 1048 Bruxelles, Belgien) og det andet i LEX-bygningen (145 Rue de la Loi — 1048 Bruxelles, Belgien). De 2 datacentre ligger tæt på hinanden, og dette udbud er derfor iværksat med henblik på at flytte data fra centret i LEX-bygningen over til det nye backup-center. Som følge af udbuddet vil der blive tildelt en rammekontrakt med en indledningsvis varighed på 4 år med mulighed for 4 forlængelser på 1 år hver.
Tjenesteydelser
Begrænset
Åben
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
07/02/2018 00:00
Finder ikke anvendelse
27/02/2018 16:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 026-055839
Udbudsbekendtgørelse
07/02/2018 00:00