Information om udbud

Titel:
Levering af undervisningskurser til havariefterforskere
Ordregivende myndighed:
European Maritime Safety Agency
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/02/2018
Frist for modtagelse af bud:
23/03/2018
Status:
Lukket
Information
EMSA/OP/3/2018
Levering af undervisningskurser til havariefterforskere
Formålet med kontrakten er udformning og levering af undervisningskurser der er relateret til maritime havariundersøgelser og at udforme relevant undervisningsmateriale, inklusive præsentationsøvelser, anvendelse af cases og støttende notater. Kurserne er opdelt i 2 særskilte partier, hvilket vil resultere i en opdelt rammekontrakt for tjenesteydelser, hver med følgende formål: — Parti 1: Kursus i basiskvalifikationer til havariefterforskere, — Parti 2: Udvidet kursus til havariefterforskere.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
Vilkår for deltagelse
Tilbudsgiveren skal have kapaciteten, juridisk og retligt, til at udøve det pågældende erhverv, der er nødvendigt for udførelsen af kontrakten.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
24/02/2018 00:00
23/03/2018 20:00
28/03/2018 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Kursus i basiskvalifikationer til haveriefterforskere
Formålet med udbuddet er at identificere egnede undervisere, der skal: — Bistå EMSA's underviser(e) på grundlag af punkterne angivet i stk. 2.1.1. Den nøjagtige deltagelse aftales mellem EMSA underviser(e) og kontrahenten mindst 3 uger før datoen, hvor den planlagte undervisning forventes at finde sted. De moduler hvor kontrahenten forventes at bistå EMSA underviseren i leveringen vil være et anslået antal af timer på 11. — Udvikling af indhold, tilhørende praktiske øvelser/case studies (udført i klasseværelset) og levere moduler som anført i kursusbeskrivelsen på grundlag af punkterne angivet i stk. 2.1.2 i et anslået antal af timer på 24. Kontrahenten forventes at forberede relevant undervisningsmateriale før den første undervisningssession og hvis nødvendigt, i samarbejde med EMSA underviseren(ne), opdatere det mellem de efterfølgende sessioner på grundlag af feedback fra deltagerne, for at opnå målene for kurset som defineret i stk. 2.1.2. Kontrahenten skal fremme en høj grad af aktiv deltagelse fra alle kursusdeltagerne, og de nævnte øvelser/case studier skal i denne forbindelse foregå i klasseværelset med deltagerne delt ind i grupper. Derudover, skal støttedokumentationen inkludere omfattende undervisningsnotater, der skal uddeles til deltagerne.
Parti 2
Udvidet kursus for havariefterforskere
Formålet med udbuddet er at identificere egnede undervisere, der skal: — Bistå EMSA underviser(e) på grundlag af punkterne angivet i stk. 2.2.1. Den nøjagtige deltagelse diskuteres mellem EMSA underviser(e) og kontrahenten mindst 3 uger før datoen, hvor den planlagte undervisning forventes at finde sted. De moduler, hvor kontrahenten forventes at bistå EMSA underviseren i leveringen, vil være i et anslået antal af timer på 6. — Udvikling af indhold, tilhørende praktiske øvelser/case studies (udført i klasseværelset) og levere moduler som anført i kursusbeskrivelsen på grundlag af punkterne angivet i stk. 2.2.2 i et anslået antal af timer på 29. Kontrahenten forventes at forberede relevant undervisningsmateriale før den første undervisningstime og hvis nødvendigt, i samarbejde med EMSA underviseren(ne), opdatere det mellem de efterfølgende timer på grundlag af feedback fra deltagerne for at opnå målene med kurset, som defineret i stk. 2.2.2. Kontrahenten skal fremme en høj grad af aktiv deltagelse fra alle kursusdeltagerne, og de nævnte øvelser/case studier skal i denne forbindelse foregå i klasseværelset med deltagerne delt ind i grupper. Derudover, skal støttedokumentationen inkludere omfattende undervisningsnotater, der skal uddeles til deltagerne.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 039-084302
Udbudsbekendtgørelse
24/02/2018 00:00