Information om udbud

Titel:
Det europæiske videnskabelige partnerskab for naturfarer
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/02/2018
Frist for modtagelse af bud:
18/04/2018
Status:
Lukket
Information
ECHO/A2/SER/2018/05
Det europæiske videnskabelige partnerskab for naturfarer
Formålet med det påtænkte »europæiske videnskabelige partnerskab for naturfarer« (ENHSP — European Natural Hazard Scientific Partnership) er at udnytte videnskab og teknologi inden for området for risikostyring i forbindelse med katastrofer, at styrke forbindelserne mellem civilbeskyttelse og videnskabelige samfund på europæisk niveau, herunder Det Europæiske Beredskabskoordineringscenter (ERCC), ERCC's analytiske hold og Det Fælles Forskningscenter. Det forventede samlede resultat af nærværende kontrakt bør være styrket kapacitet hos ERCC og ERCC's analytiske hold inden for forvarsling og kapaciteten for konsekvensanalyse af naturfarer inden for Europa, såvel som på et globalt niveau.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
24/02/2018 00:00
18/04/2018 23:59
25/04/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 039-084328
Udbudsbekendtgørelse
24/02/2018 00:00