Information om udbud

Titel:
Undersøgelse med henblik på at identificere målingstiltag vedrørende det ulovlig...
Ordregivende myndighed:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/03/2018
Frist for modtagelse af bud:
15/05/2018
Status:
Lukket
Information
OLAF/D1/85/2017
Undersøgelse med henblik på at identificere målingstiltag vedrørende det ulovlige marked for tobaksvarer
Europa-Kommissionen idriftsætter en ekstern undersøgelse til at identificere/udvikle et ensartet og neutralt målingstiltag vedrørende det ulovlige marked for tobaksvarer i EU's medlemsstater. Studiet skal fremlægge et værktøj til at måle det ulovlige tobaksmarked i de individuelle medlemsstater og for EU som en helhed. Studiet skal også inkludere overvejelser om hvordan man måler handel med tobaksvarer, dvs. strømmen af sådanne produkter ind, omkring og ud af EU.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
03/03/2018 00:00
15/05/2018 23:59
18/05/2018 11:15
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 059-129470
Berigtigelse
24/03/2018 00:00
2018/S 044-095213
Udbudsbekendtgørelse
03/03/2018 00:00