Information om udbud

Titel:
Kontrakt vedrørende fælles indkøb i forbindelse med en auktionstilsynsførende.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/08/2013
Frist for modtagelse af bud:
25/09/2013
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
CLIMA.B.1/SER/2013/0029.
Kontrakt vedrørende fælles indkøb i forbindelse med en auktionstilsynsførende.
I henhold til artikel 24 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 (»auktionsforordningen«) skal Kommissionen og medlemsstaterne i fællesskab udpege en auktionstilsynsførende. Den fælles indkøbsproces vil blive udført i henhold til et fælles tiltag under tredje afsnit af artikel 104, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og en fælles udbudsprocedure under artikel 133, litra c), i forordning (EU, Euratom) nr. 1268/2012. Den fælles udbudsprocedure vil blive gennemført i henhold til den fælles indkøbsaftale vedrørende en auktionstilsynsførende, som Kommissionen og medlemsstaterne har indgået (http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/documentation_en.htm).Den auktionstilsynsførende vil få ansvaret for opgaver vedrørende tilsyn og rapportering, som nævnt i auktionsforordningens artikel 25. Vedkommende skal navnlig føre tilsyn med de auktioner, der finder sted på alle auktionsplatforme, og rapportere om korrekt gennemførelse af auktionerne til Kommissionen på medlemsstaternes vegne og til de berørte medlemsstater.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
06/08/2013 00:00
Finder ikke anvendelse
25/09/2013 16:00
07/10/2013 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2013/S 229-397055
Berigtigelse
26/11/2013 00:00
2013/S 164-284881
Berigtigelse
24/08/2013 00:00
2013/S 151-261908
Udbudsbekendtgørelse
06/08/2013 00:00