Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelse vedrørende leje, installation, vedligeholdelse og bistand til dri...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/03/2018
Frist for modtagelse af bud:
08/05/2018
Status:
Lukket
Information
JRC/IPR/2018/R.I.4/0030/OC
Tjenesteydelse vedrørende leje, installation, vedligeholdelse og bistand til drikkevandsautomater
Den succesfulde tilbudsgiver skal levere en altomfattende tjenesteydelse vedrørende leje af nye drikkevandsautomater. Brugerne er JRC Ispras medarbejdere og deres eventuelle gæster. Aftalen skal indeholde det fornødne antal kontroller til sikring af en høj kvalitet af det leverede drikkevand, kontinuitet i leveringen af tjenesteydelsen, passende vedligeholdelse og bistand i tjenesteydelseskontraktens løbetid, i overensstemmelse med relevante og gældende nationale og regionale regler.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Pris
Tidslinje
30/03/2018 00:00
08/05/2018 23:59
16/05/2018 14:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 063-138826
Udbudsbekendtgørelse
30/03/2018 00:00