Information om udbud

Titel:
Levering af støtte til beredskabsstyringstjeneste på tid- og ressourcebasis inde...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/03/2018
Frist for modtagelse af bud:
08/05/2018
Status:
Lukket
Information
ECHO/A1/SER/2018/02
Levering af støtte til beredskabsstyringstjeneste på tid- og ressourcebasis inden for rammerne af civilbeskyttelse, humanitær bistand og andre EU-operationer - EMSS-T&M
Hovedformålet med nærværende rammeaftale er at forsyne GD for humanitær bistand og civilbeskyttelse (ECHO) med støtte til en beredskabstyringsstjeneste på tids- og ressourcebasis. I denne sammenhæng skal kontrahenten levere: — støttepersonale, der skal integreres i beredskabskoordinationscentret (ERCC) og fungere i døgndrift, alle ugens 7 dage, — støttepersonale til beredskabets analytiske sektor, — støttepersonale til beredskabets uddannelses- og øvelsessektor. På grundlag af den bistand, der skal leveres, og de opgaver, der skal udføres, anslås det, at kontrahenten kan blive bedt om at stille maksimalt 25 personer til rådighed. Udførelsesstedet for opgaven er Bruxelles. Kontrahenten og eventuelle underkontrahenter skal overholde alle gældende belgiske arbejdsretlige love og bestemmelser.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
07/03/2018 00:00
08/05/2018 23:59
15/05/2018 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 046-100082
Udbudsbekendtgørelse
07/03/2018 00:00