Information om udbud

Titel:
Luftovervågningstjenester til grænse- og kystbevogtningsfunktion
Ordregivende myndighed:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/03/2018
Frist for modtagelse af bud:
16/05/2018
Status:
Lukket
Information
Frontex/OP/104/2018/JL/MS
Luftovervågningstjenester til grænse- og kystbevogtningsfunktion
Det overordnede formål med dette udbud er at gøre det muligt for Frontex og EFCA at have rådighed over udstyr til luftbåren overvågning med en høj deployeringsevne og disponibilitet, som sætter disse agenturer i stand til at dække deres behov for operationel overvågningskapacitet. Udbuddet omfatter indgåelse af en rammeaftale med genåbning af konkurrencen, med henblik på at erhverve luftbårne overvågningstjenester, som omfatter både ressourcer og eksperter. Frontex og EFCA ønsker et samarbejde på mellemlangt sigt med mindst 3 og højst 10 kontrahenter, der leverer luftbåren overvågning inden for hver af rammeaftalens partier, som tilbyder »størst værdi for pengene«, og som er parate til at udføre omkostningseffektive overvågningstjenester, benævnt specifikke konkurrenceprægede kontrakter, i hele rammeaftalens løbetid.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
20/03/2018 00:00
16/05/2018 16:00
23/05/2018 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Luftbåren overvågning over land Kontrahenten skal levere overvågningsflyvninger over land til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i den specifikke kontrakt. Disse tjenester kan leveres via platforme enten til fly med faste vinger eller til rotorfly.
Parti 2 Maritim luftbåren kystområdeovervågning Kontrahenten skal levere overvågningsflyvninger over kystlinjen til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Denne tjeneste skal støtte aktiviteterne i værtsmedlemsstatens territorialfarvand og følge en kystlinje på typisk 100 sømil i længden og række op til 24 sømil ud i havet. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i den specifikke kontrakt. Disse tjenester kan leveres via platforme enten til fly med faste vinger eller til rotorfly.
Parti 3 Maritim luftbåren mellemdistanceovervågning — datadeling via portal for eksterne missioner, »Remote Mission Portal« Kontrahenten skal levere mellemdistanceovervågningsflyvninger til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Denne tjeneste skal eventuelt også støtte overvågningsaktiviteter i internationale farvand op til 200 sømil fra en lufthavnsbase. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i hver specifik kontrakt. Disse tjenester kan kun leveres via platforme til fly med faste vinger.
Parti 4 Maritim luftbåren langdistanceovervågning — datadeling via portal for eksterne missioner, »Remote Mission Portal« Kontrahenten skal levere langdistanceovervågningsflyvninger til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Denne tjeneste skal eventuelt støtte overvågningsaktiviteter i internationale farvand op til 300 sømil fra en passende lufthavn. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i hver specifik kontrakt. Disse tjenester kan kun leveres via platforme til fly med faste vinger.
Parti 5 Maritim luftbåren mellemdistanceovervågning — datadeling via direkte datastreaming Kontrahenten skal levere mellemdistanceovervågningsflyvninger til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Denne tjeneste skal eventuelt også støtte overvågningsaktiviteter i internationale farvand op til 200 sømil fra en lufthavnsbase. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i hver specifik kontrakt. Disse tjenester kan kun leveres via platforme til fly med faste vinger.
Parti 6 Maritim luftbåren langdistanceovervågning — datadeling via direkte datastreaming Kontrahenten skal levere langdistanceovervågningsflyvninger til den ordregivende myndighed i et foruddefineret deployeringsområde for tjenesten og inden for en bestemt tidsfrist. Denne tjeneste skal eventuelt også støtte overvågningsaktiviteter i internationale farvand mere end 200 sømil fra lufthavnsbasen. Formålet med overvågningen er at rapportere om objekter og hændelser af interesse for et koordineringscenter udpeget af den ordregivende myndighed. Deployeringsområdet for tjenesterne, tidsrammen og objekterne/hændelserne af interesse vil blive identificeret på forhånd i hver specifik kontrakt. Disse tjenester kan kun leveres via platforme til fly med faste vinger.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2018/S 068-150085 Berigtigelse 07/04/2018 00:00
2018/S 055-120752 Udbudsbekendtgørelse 20/03/2018 00:00