Information om udbud

Titel:
Analyse af de nationale indarbejdelsestiltag i love, forskrifter og administrati...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
17/04/2018
Frist for modtagelse af bud:
22/05/2018
Status:
Lukket
Information
ENER/D3/2018-162
Analyse af de nationale indarbejdelsestiltag i love, forskrifter og administrative bestemmelser vedrørende forpligtelserne i Rådets direktiv 2013/59/Euratom
Formålet med dette projekt er at bistå Europa-Kommissionen med at overvåge og evaluere medlemsstaternes indarbejdelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 2013/59/Euratom (i det følgende benævnt »direktivet«) i national lovgivning. Kontrahenten skal foretage en grundig analyse af EU-medlemsstaternes indarbejdelse af direktivet i de nationale retlige rammer. Dataene, der analyseres på juridisk og teknisk plan, og kontrahentens konklusioner skal forsyne Kommissionen med de nødvendige redskaber til i hvert enkelt tilfælde at træffe beslutning om indarbejdelsens fuldstændighed og hensigtsmæssighed/korrekthed.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Tidslinje
17/04/2018 00:00
22/05/2018 16:00
24/05/2018 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 074-163370
Udbudsbekendtgørelse
17/04/2018 00:00