Information om udbud

Titel:
Levering af satellitkommunikationstjenester til fjernstyrede flysystemer
Ordregivende myndighed:
European Maritime Safety Agency
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/03/2018
Frist for modtagelse af bud:
21/05/2018
Status:
Lukket
Information
EMSA/OP/2/2018
Levering af satellitkommunikationstjenester til fjernstyrede flysystemer
Formålet med dette udbud er at kontrahere levering af satellitkommunikations-kapacitet (SATCOM — Satellite Communication) og kapacitetshåndteringstjenester til at støtte agenturets operationer vedrørende fjernstyrede flysystemer (RPAS — Remotely Piloted Aircraft System) uden for radio-synsvidde (BRLOS — Beyond Radio Line Of Sight) samt satellit-internettjenester for at forbinde den lokale kontrolstation (LGCS — Local Ground Control Station) med den centrale kontrolstation (CGCS — Central Ground Control Station) og/eller datacenteret for de fjernstyrede flysystemer (RPAS-DC — Remotely Piloted Aircraft System Data Centre).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
31/03/2018 00:00
21/05/2018 23:59
23/05/2018 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
SATCOM-tjenester (≥ 2 Mbps)
Parti 1 påtænkes at skulle levere satellitkommunikationstjenester til BRLOS-kommunikationer med en datahastighed på mindst 2 Mbps for returlinket.
Parti 2
SATCOM-tjenester (≥ 5 Mbps)
Parti 2 påtænkes at skulle levere satellitkommunikationstjenester til BRLOS-kommunikationer med en datahastighed på mindst 5 Mbps for returlinket.
Parti 3
Satellit-internettjeneste
Parti 3 påtænkes at skulle levere internet via satellit for at forbinde det lokale kontrolcenter (LGCS) med det centrale kontrolcenter (CGCS) og eller RPAS-DC.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 064-141505
Udbudsbekendtgørelse
31/03/2018 00:00