Information om udbud

Titel:
Rammeaftale vedrørende levering af støtte til statsligt reguleret tjeneste – PRS...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/01/2019
Frist for modtagelse af bud:
03/04/2019
Status:
Lukket
Information
696/PP/2018/FC
Rammeaftale vedrørende levering af støtte til statsligt reguleret tjeneste – PRS – for brugerparathed (SPUR)
Dette udbud omfatter levering af støtte til PRS for brugerparathed (SPUR). Den relevante tjenesteydelsesrammeaftale vil have en løbetid på op til 48 måneder og skal hovedsagligt fokusere på bevidstgørelsesaktiviteter. Den skal ligeledes omfatte udarbejdelse af specifikke dokumenter relateret til PRS-brugersegementet, samt levering af støtte til Kommissionen for forskellige arbejdsgrupper og udvikling af laboratoriefaciliteter til PRS-brugersegmentet i Europa-Kommissionens lokaler.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Det skal bemærkes, at i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1104/2011/EU af 25.10.2011 om reglerne for adgang til den statsregulerede tjeneste, der leveres af det globale satellitbaserede navigationssystem etableret under Galileo-programmet, skal tilbuddene baseres i en statsreguleret tjeneste i et deltagerland, som defineret i artikel 2, litra a) i ovennævnte afgørelse. Dette gælder ligeledes for underkontrahenter.For at have ret til at anmode om referencedokumenterne i afsnit 1.4.2 i udbudsspecifikationerne, der defineres som privat information, skal tilbudsgiveren desuden vedlægge anmodningen formularen i bilag 6.10 til udbudsspecifikationerne samt en udfyldt fortrolighedsaftale (se bilag 6.11) og SAB-tilladelsen til at håndtere PRS-informationer i forbindelse med denne særlige opfordring til afgivelse af bud.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
16/01/2019 00:00
03/04/2019 16:00
05/04/2019 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2019/S 011-020554 Udbudsbekendtgørelse 16/01/2019 00:00